david19710102
超级版主

[2018] [日本] [连载] [新番] [BT下载][宇宙战舰大和号2202 爱的战士们 TV版][更新至22集][日语中字][MP4][720P][Leopard-Raws]

-->


宇宙战舰大和号2202 爱的战士们(TV版) 

宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち (2018)


导演: 雨宫哲

编剧: 羽原信义

主演: 小野大辅 / 桑岛法子 / 铃村健一 / 大塚芳忠 / 神谷浩史 / 更多...

类型: 剧情 / 科幻 / 动画 / 战争

官方网站: http://yamato2202.net/

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-10-05(日本)


宇宙战舰大和号2202 爱的战士们(TV版)的剧情简介 · · · · · ·


  时为公元2202年。 

  自从宇宙战舰大和号从那场单程长达16万8000光年、通往伊斯坎达尔的壮大航海中回归以来,已经过了3年——。

  在“宇宙恢复系统”之下取回先前蓝色样貌的地球, 

  与卡米拉斯帝国缔结了和平条约。 

  在复兴的同时,为了防卫而进行的包含最新锐战舰安德洛墨达在内的新锐舰队的整备工作也在推进中。 

  伊斯坎达尔的丝塔夏的愿望也化为乌有,地球开始迈向扩军之道。 

  这真的是在无可替代的多数牺牲之后,大和所达成的真正的和平吗? 

  期盼宇宙平稳的女神特蕾莎的祈愿,将大和邀往新的航海。 

  如今,席卷宇宙的加特兰蒂斯的威胁,正在逼近地球——。
  .

 

 

系列作品:http://www.btbtt.co/thread-index-fid-981-tid-4300145.htm 

#1楼
发帖时间:2018-10-14 20:08:15   |   回复数:8
david19710102
超级版主

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 720P


22 个附件 售价 大小 下载 时间

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 01 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.96K 2751 次 5月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 02 RAW (TVO 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 10.83K 2128 次 5月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 03 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.37K 1365 次 5月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 04 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.55K 2086 次 4月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 05 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.03K 1785 次 4月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 06 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.56K 1617 次 4月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 07 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.50K 1260 次 3月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 08 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.69K 1218 次 3月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 09 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.32K 1477 次 3月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 10 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.27K 1113 次 3月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 11 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.99K 1183 次 3月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 12 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.46K 931 次 2月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 13 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.93K 938 次 2月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 14 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.32K 1064 次 2月前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 15 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.01K 672 次 29天前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 16 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.31K 658 次 29天前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 17 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.64K 714 次 29天前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 18 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.14K 651 次 29天前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 19 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.46K 637 次 29天前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 20 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.49K 770 次 29天前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 21 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.24K 420 次 18天前

[Leopard-Raws] Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi - 22 RAW (TX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.63K 462 次 18天前

5月前 #2楼
david19710102
超级版主

80v08

720P简中


5月前 #3楼
david19710102
超级版主

TW网路资源

百度网盘

01-03 https://pan.baidu.com/s/1FKAZfu1-Izx1QjBsbcjwSw  密碼:r6mm

5月前 #4楼
david19710102
超级版主
备用
5月前 #5楼
hitman44
一派掌门
支持楼主发片!
5月前 #6楼
Galaxy-Marshal
武林盟主
果然意外,都唔記得睇到第幾部,已經冇曬印象。Thank you very much.
5月前 #7楼
Jasongreat
一派掌门
谢谢楼主的分享,等吧等熟肉了
5月前 #8楼
david19710102
超级版主
0306
18天前 #9楼
游客组