david19710102
超级版主

[2018] [日本] [全集] [完结] [BT/网盘下载][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][12集全][日语中字][MP4][1080P][cc动漫]

-->


异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 (2018)


导演: 村野佑太

编剧: 笔安一幸 / 紫雪夜 / 鹤崎贵大

主演: 水中雅章 / 芹泽优 / 和气杏未

类型: 动画

官方网站: isekaimaou-anime.com

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-07-05(日本)

集数: 12

单集片长: 23分钟

又名: 异界少女召唤术


异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术的剧情简介 · · · · · ·


  坂本拓真,MMORPG《十字幻想曲》之中被其他玩家称为“魔王”,拥有压倒性的强悍力量。有一天,他竟然以游戏中的身份被召唤至异世界,遇到了两个坚称自己才是“召唤主”的少女。两名少女对拓真施展驯服召唤兽的奴隶法术,却因此启动了拓真的特殊能力“魔术反射”,变成奴隶的人反而是两名少女!魔王(演技派)以绝对强大的力量勇闯异世界的冒险物语,正式登场!

 

 

 

#1楼
发帖时间:2018-07-06 21:50:39   |   回复数:23
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 720P 


13 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 01 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.09K 861 次 2月前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 02 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.97K 1169 次 2月前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 03 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.29K 539 次 2月前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 04 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.91K 805 次 1月前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 05 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.01K 812 次 1月前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 06 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.35K 770 次 1月前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 07 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.88K 728 次 1月前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 08 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.36K 721 次 1月前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 09 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.55K 742 次 23天前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 10 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.15K 497 次 16天前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 11 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.76K 238 次 9天前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu - 12 END (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.90K 168 次 2天前

[Ohys-Raws] Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu (AT-X 1280x720 x264 AAC).torrent 0 金币 78.97K 133 次 2天前

2月前 #2楼
david19710102
超级版主

cc动漫

1080P简中 百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1D4EjD6VrlscrGlx8Iy0BdA 密码: j4ps


13 个附件 售价 大小 下载 时间

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][01][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.48K 7914 次 2月前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][02][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.78K 5355 次 2月前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][03][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.55K 4477 次 2月前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][04][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.03K 4081 次 1月前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][05][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.51K 4148 次 1月前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][06][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 16.25K 3577 次 1月前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][07][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 18.31K 3206 次 1月前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][08][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 11.96K 3028 次 1月前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][09][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.93K 3063 次 23天前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][10][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 20.21K 2303 次 16天前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][11][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.47K 2219 次 9天前

[c.c动漫][7月新番][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术][12][GB][1080P][MP4][END][网盘].torrent 0 金币 12.40K 2027 次 2天前

[c.c動漫][7月新番][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][01-12][合集][BIG5][Hevc_10bit][720P][AT-X][MP4][附外掛字幕][網盤].torrent 0 金币 16.83K 336 次 1天前

2月前 #3楼
david19710102
超级版主

YMDR搬运组

1080P繁中


12 个附件 售价 大小 下载 时间

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018.7][01][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁体).torrent 0 金币 23.61K 2282 次 2月前

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][02][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁體).torrent 0 金币 23.71K 3437 次 2月前

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][03][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁中).torrent 0 金币 23.65K 2989 次 2月前

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][04][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁中).torrent 0 金币 23.70K 2555 次 1月前

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][05][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁中).torrent 0 金币 23.68K 2506 次 1月前

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][06][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁中).torrent 0 金币 23.62K 2716 次 1月前

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][07][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁中).torrent 0 金币 23.58K 2737 次 1月前

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][08][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁中).torrent 0 金币 23.90K 2779 次 1月前

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][09][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁中).torrent 0 金币 21.94K 1855 次 22天前

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][10][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁中).torrent 0 金币 23.87K 2128 次 16天前

[YMDR搬运组][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][11][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁中).torrent 0 金币 23.73K 1834 次 9天前

[YMDR][異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術][2018][12 END][1080P][HEVC][JAP][BIG5][MP4][ViPHD](繁中).torrent 0 金币 24.09K 1855 次 2天前

2月前 #4楼
david19710102
超级版主

樱都字幕组

720P简中 *无光害


11 个附件 售价 大小 下载 时间

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][01][GB][720P].torrent 0 金币 14.96K 1946 次 2月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][02][GB][720P].torrent 0 金币 14.54K 2034 次 2月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][03][GB][720P].torrent 0 金币 13.82K 2153 次 2月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][04][GB][720P].torrent 0 金币 12.47K 2436 次 1月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][05][GB][720P][V2].torrent 0 金币 20.82K 2153 次 1月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][06][GB][720P][V2].torrent 0 金币 17.54K 1316 次 1月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][07][GB][720P].torrent 0 金币 19.78K 2426 次 1月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][08][GB][720P].torrent 0 金币 12.28K 1918 次 26天前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][09][GB][720P].torrent 0 金币 18.96K 1596 次 20天前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][10][GB][720P].torrent 0 金币 21.67K 1232 次 12天前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][11][GB][720P].torrent 0 金币 19.51K 854 次 6天前

2月前 #5楼
david19710102
超级版主

樱都字幕组

1080P简中 *无光害


11 个附件 售价 大小 下载 时间

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][01][GB][1080P][V2].torrent 0 金币 13.07K 2779 次 2月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][02][GB][1080P][V2].torrent 0 金币 13.15K 2478 次 2月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][03][GB][1080P][V2].torrent 0 金币 12.90K 2804 次 2月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][04][GB][1080P].torrent 0 金币 13.96K 3143 次 1月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][05][GB][1080P][V2].torrent 0 金币 12.64K 2625 次 1月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][06][GB][1080P][V2].torrent 0 金币 20.45K 1470 次 1月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][07][GB][1080P].torrent 0 金币 12.15K 2422 次 1月前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][08][GB][1080P].torrent 0 金币 13.45K 2219 次 26天前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][09][GB][1080P].torrent 0 金币 11.91K 2009 次 20天前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][10][GB][1080P].torrent 0 金币 13.00K 1638 次 12天前

[桜都字幕组][异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术_Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu][11][GB][1080P].torrent 0 金币 11.93K 1197 次 6天前

2月前 #6楼
david19710102
超级版主

FPE

720P+简中  *无光害


2月前 #7楼
david19710102
超级版主

极影字幕社

720P简中/繁中


18 个附件 售价 大小 下载 时间

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 01 GB 720P MP4 ATX修正轴.torrent 0 金币 24.77K 749 次 2月前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 01 BIG5 720P MP4 ATX修正轴.torrent 0 金币 24.81K 805 次 2月前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 02 GB 720P MP4.torrent 0 金币 24.79K 882 次 2月前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 02 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 24.78K 896 次 2月前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 03 GB 720P MP4.torrent 0 金币 24.09K 532 次 1月前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 03 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 24.09K 560 次 1月前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 04 GB 720P MP4.torrent 0 金币 25.62K 511 次 1月前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 04 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 25.60K 665 次 1月前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 05 GB 720P MP4.torrent 0 金币 23.49K 434 次 1月前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 05 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 23.49K 518 次 1月前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 06 GB 720P MP4.torrent 0 金币 21.36K 357 次 29天前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 06 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 21.36K 336 次 29天前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 07 GB 720P MP4.torrent 0 金币 23.33K 364 次 29天前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 07 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 23.31K 392 次 29天前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 08 GB 720P MP4.torrent 0 金币 25.87K 217 次 14天前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 08 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 25.87K 203 次 14天前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 09 GB 720P MP4.torrent 0 金币 22.59K 210 次 14天前

【极影字幕社】★7月新番 异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术 09 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 22.57K 259 次 14天前

2月前 #8楼
gongfumao
武林高手
刚看了一集还挺有趣打算追下去,不过这圣光啊,要是能制裁下就好了。
2月前 #9楼
gongfumao
武林高手
引用 david19710102:

实在不知道那道该死的光在哪... (至少没感觉) 仅找到"Uncensored 未经审核版"生肉. 片源换这版罗. 

我是在dilidili在线看的,没看BT站的番。圣光出现两次,一次是三人同房主角妄想出的圣光,一次推倒猫娘出的圣光。昨晚巴西输了,让我感慨人生的悲沧,世态的炎凉,这不正吃者泡面来回复么。

2月前 #10楼
Galaxy-Marshal
武林盟主
thank you very much
2月前 #11楼
~~~天下~~~
武林盟主

先支持一下第1集

2月前 #12楼
jzloooo
一派掌门
非常感谢,谢谢分享
2月前 #13楼
~~~天下~~~
武林盟主


第6集了

1月前 #14楼
~~~天下~~~
武林盟主
第7集了
1月前 #15楼
~~~天下~~~
武林盟主
第8集了
23天前 #16楼
游客组