david19710102
超级版主

[2018] [日本] [连载] [新番] [BT/网盘下载][咯咯咯的鬼太郎 第6作 GeGeGe no Kitaro][更新至39集][日语中字][MP4][1080P][cc动漫]

-->


鬼太郎 第六季 

ゲゲゲの鬼太郎 (2018)


导演: 小川孝治

编剧: 大野木宽

主演: 泽城美雪 / 野泽雅子 / 古川登志夫 / 庄司宇芽香 / 藤井雪代 / 更多...

类型: 动画

官方网站: anime-kitaro.com

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-04-01(日本)

又名: ゲゲゲの鬼太郎 6期


鬼太郎 第六季的剧情简介 · · · · · ·


  进入21世纪已有近20年,在人们已忘记了妖怪存在的现代。 

  科学无法解明的现象频发,流言飞语散布各处,大人们只能疲于奔命。 

  希望想办法解决这一情况而写信给妖怪信箱的13岁少女·真奈的面前, 

  随着咔哒咔哒的木屐响声,鬼太郎来到了…。 

 

 

 

 

系列作品:http://www.btbtt.co/thread-index-fid-981-tid-4411626-typeid1-29-typeid2-41-typeid3-20172-typeid4-205082.htm

#1楼
发帖时间:2018-04-03 03:08:04   |   回复数:6
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 720P


39 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 01 (CX 1280x720 x264 AACx2).mp4.torrent 0 金币 16.41K 924 次 9月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 02 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.26K 497 次 9月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 03 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.96K 546 次 9月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 04 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.61K 441 次 9月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 05 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.50K 532 次 8月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 06 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.28K 532 次 8月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 07 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.18K 350 次 8月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 08 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.82K 273 次 8月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 09 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.34K 280 次 7月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 10 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.93K 305 次 7月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 11 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.45K 294 次 7月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 12 (CX 1280x720 x264 AAC) v2.mp4.torrent 0 金币 18.15K 196 次 7月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 13 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.91K 182 次 6月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 14 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.30K 182 次 6月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 15 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.37K 182 次 6月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 16 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.32K 217 次 6月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 17 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.78K 189 次 5月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 18 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.07K 161 次 5月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 19 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.01K 217 次 5月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 20 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.80K 210 次 5月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 21 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.53K 175 次 5月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 22 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.21K 140 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 23 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.76K 161 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 24 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.26K 147 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 25 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.48K 126 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 26 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.42K 119 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 27 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.35K 91 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 28 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.95K 63 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 29 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.07K 91 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 30 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.60K 63 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 31 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.03K 105 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 32 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.70K 154 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 33 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4 v2.torrent 0 金币 14.63K 91 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 34 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.85K 70 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 35 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.92K 84 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 36 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.09K 56 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 37 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.13K 49 次 25天前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 38 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.68K 42 次 10天前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 39 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.69K 42 次 3天前

9月前 #2楼
david19710102
超级版主

cc动漫

1080P简中  百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1aJ6CV_yHJmNmQ4T5hX-W0g   密码: bnme


39 个附件 售价 大小 下载 时间

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][01][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.60K 3248 次 9月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][02][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 17.93K 2471 次 9月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][03][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.43K 2226 次 9月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][04][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.71K 1911 次 9月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][05][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.44K 1904 次 8月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][06][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.39K 1743 次 8月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][07][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.77K 1645 次 8月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][08][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.38K 1519 次 8月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][09][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.42K 1484 次 7月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][10][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 11.99K 1498 次 7月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][11][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.03K 1337 次 7月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][12][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.90K 1246 次 7月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][13][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.41K 1302 次 6月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][14][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.21K 1183 次 6月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][15][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.87K 1113 次 6月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][16][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.12K 1218 次 6月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][17][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.60K 1071 次 5月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][18][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.44K 1246 次 5月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][19][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.27K 1148 次 5月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][20][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.21K 1190 次 5月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][21][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.59K 1211 次 5月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][22][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.99K 1113 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][23][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.02K 1267 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][24][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.25K 973 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][25][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 22.91K 924 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][26][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 22.57K 980 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][27][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 26.13K 938 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][28][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 25.21K 966 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][29][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 31.54K 966 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][30][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 21.68K 812 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][31][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 27.87K 813 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][32][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 30.45K 777 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][33][简日][1080P][MP4][网