david19710102
超级版主

[2018] [日本] [连载] [新番] [BT/网盘下载][咯咯咯的鬼太郎 第6作 GeGeGe no Kitaro][更新至32集][日语中字][MP4][1080P][cc动漫]

-->


鬼太郎 第六季 

ゲゲゲの鬼太郎 (2018)


导演: 小川孝治

编剧: 大野木宽

主演: 泽城美雪 / 野泽雅子 / 古川登志夫 / 庄司宇芽香 / 藤井雪代 / 更多...

类型: 动画

官方网站: anime-kitaro.com

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-04-01(日本)

又名: ゲゲゲの鬼太郎 6期


鬼太郎 第六季的剧情简介 · · · · · ·


  进入21世纪已有近20年,在人们已忘记了妖怪存在的现代。 

  科学无法解明的现象频发,流言飞语散布各处,大人们只能疲于奔命。 

  希望想办法解决这一情况而写信给妖怪信箱的13岁少女·真奈的面前, 

  随着咔哒咔哒的木屐响声,鬼太郎来到了…。 

 

 

 

系列作品:http://www.btbtt.co/thread-index-fid-981-tid-4411626-typeid1-29-typeid2-41-typeid3-20172-typeid4-205082.htm

#1楼
发帖时间:2018-04-03 03:08:04   |   回复数:5
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 720P


32 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 01 (CX 1280x720 x264 AACx2).mp4.torrent 0 金币 16.41K 861 次 7月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 02 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.26K 455 次 7月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 03 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.96K 511 次 7月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 04 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.61K 413 次 7月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 05 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.50K 504 次 6月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 06 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.28K 504 次 6月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 07 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.18K 315 次 6月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 08 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.82K 231 次 6月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 09 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.34K 245 次 5月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 10 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.93K 284 次 5月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 11 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.45K 266 次 5月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 12 (CX 1280x720 x264 AAC) v2.mp4.torrent 0 金币 18.15K 161 次 5月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 13 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.91K 154 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 14 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.30K 154 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 15 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.37K 140 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 16 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.32K 196 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 17 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.78K 154 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 18 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.07K 133 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 19 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.01K 189 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 20 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.80K 161 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 21 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.53K 133 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 22 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.21K 98 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 23 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.76K 105 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 24 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.26K 105 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 25 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.48K 77 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 26 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.42K 77 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 27 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.35K 56 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 28 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.95K 49 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 29 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.07K 56 次 29天前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 30 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.60K 49 次 22天前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 31 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.03K 63 次 15天前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 32 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.70K 63 次 9天前

7月前 #2楼
david19710102
超级版主

cc动漫

1080P简中  百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1aJ6CV_yHJmNmQ4T5hX-W0g   密码: bnme


32 个附件 售价 大小 下载 时间

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][01][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.60K 3003 次 7月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][02][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 17.93K 2261 次 7月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][03][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.43K 2051 次 7月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][04][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.71K 1722 次 7月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][05][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.44K 1729 次 6月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][06][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.39K 1617 次 6月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][07][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.77K 1512 次 6月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][08][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.38K 1365 次 6月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][09][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.42K 1358 次 5月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][10][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 11.99K 1372 次 5月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][11][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.03K 1218 次 5月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][12][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.90K 1127 次 5月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][13][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.41K 1176 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][14][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.21K 1064 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][15][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.87K 980 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][16][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.12K 1057 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][17][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.60K 924 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][18][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.44K 1106 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][19][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.27K 1001 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][20][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.21K 1029 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][21][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.59K 1043 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][22][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.99K 938 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][23][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.02K 1106 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][24][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.25K 819 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][25][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 22.91K 742 次 1月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][26][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 22.57K 784 次 1月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][27][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 26.13K 763 次 1月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][28][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 25.21K 791 次 1月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][29][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 31.54K 763 次 29天前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][30][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 21.68K 553 次 22天前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][31][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 27.87K 441 次 15天前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][32][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 30.45K 392 次 9天前

7月前 #3楼
david19710102
超级版主
备用
7月前 #4楼
squallcoon
武林高手
太棒了,喜欢咯咯咯的鬼太郎,从60年代到现在
7月前 #5楼
david19710102
超级版主
1111
9天前 #6楼
游客组