david19710102
超级版主

[2018] [日本] [连载] [新番] [BT/网盘下载][咯咯咯的鬼太郎 第6作 GeGeGe no Kitaro][更新至60集][日语中字][MP4][1080P][cc动漫]

-->


鬼太郎 第六季 

ゲゲゲの鬼太郎 (2018)


导演: 小川孝治

编剧: 大野木宽

主演: 泽城美雪 / 野泽雅子 / 古川登志夫 / 庄司宇芽香 / 藤井雪代 / 更多...

类型: 动画

官方网站: anime-kitaro.com

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-04-01(日本)

又名: ゲゲゲの鬼太郎 6期


鬼太郎 第六季的剧情简介 · · · · · ·


  进入21世纪已有近20年,在人们已忘记了妖怪存在的现代。 

  科学无法解明的现象频发,流言飞语散布各处,大人们只能疲于奔命。 

  希望想办法解决这一情况而写信给妖怪信箱的13岁少女·真奈的面前, 

  随着咔哒咔哒的木屐响声,鬼太郎来到了…。 

 

 

 

 

系列作品:http://www.btbtt.co/thread-index-fid-981-tid-4411626-typeid1-29-typeid2-41-typeid3-20172-typeid4-205082.htm

#1楼
发帖时间:2018-04-03 03:08:04   |   回复数:9
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 720P


22 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 01-20 (CX 1280x720 x264 AACx2).mp4.zip 0 金币 295.96K 196 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 21-40 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.zip 0 金币 299.46K 168 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 41 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.69K 217 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 42 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.37K 217 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 43 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.59K 231 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 44 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.33K 196 次 4月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 45 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.82K 147 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 46 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.75K 168 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 47 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.94K 112 次 3月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 48 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.26K 224 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 49 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.50K 154 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 50 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.69K 140 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 51 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.83K 84 次 2月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 52 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.94K 112 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 53 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.92K 70 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 54 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.00K 56 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 55 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.96K 49 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 56 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.82K 35 次 1月前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 57 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.47K 42 次 22天前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 58 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.68K 35 次 16天前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 59 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.87K 35 次 9天前

[Ohys-Raws] Gegege no Kitarou (2018) - 60 (CX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.66K 28 次 2天前

2018-4-3 #2楼
david19710102
超级版主

cc动漫

1080P简中  百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1aJ6CV_yHJmNmQ4T5hX-W0g   密码: bnme


21 个附件 售价 大小 下载 时间

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][01-20][简日][1080P][MP4][网盘].zip 0 金币 287.05K 441 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][21-40][简日][1080P][MP4][网盘].zip 0 金币 455.56K 686 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][41][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 20.86K 868 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][42][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 20.02K 977 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][43][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 16.73K 945 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][44][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 21.40K 882 次 4月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][45][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 24.75K 742 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][46][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 21.99K 749 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][47][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 24.47K 749 次 3月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][48][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 27.34K 756 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][50][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 21.48K 595 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][51][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 24.71K 756 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][49][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 26.66K 427 次 2月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][53][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 24.80K 427 次 1月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][54][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 25.06K 679 次 1月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][55][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 29.59K 665 次 1月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][56][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 24.86K 630 次 1月前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][57][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 21.78K 679 次 22天前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][58][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 21.87K 742 次 16天前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][59][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.87K 574 次 9天前

[c.c动漫][4月新番][咯咯咯的鬼太郎][第6季][[Gegege No Kitaro S6][60][简日][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 24.25K 378 次 2天前

2018-4-3 #3楼
david19710102
超级版主

cc动漫

720P简中 

网盘:https://pan.baidu.com/s/1aJ6CV_yHJmNmQ4T5hX-W0g   密码: bnme

*目前暂无1080P版本,之后有了会发布~~~


2018-4-3 #4楼
squallcoon
武林高手
太棒了,喜欢咯咯咯的鬼太郎,从60年代到现在
2018-4-3 #5楼
squallcoon
武林高手
希望继续更新
5月前 #6楼
david19710102
超级版主
0528
22天前 #7楼
恨自己太冰
武林盟主
早期的很不错
21天前 #8楼
~~~天下~~~
武林盟主
看过几集
21天前 #9楼
trueman_o
小有名气
谢谢分享!!!
2天前 #10楼
游客组