david19710102
超级版主

[2018] [日本] [全集] [完结] [BT/网盘下载][重神机潘多拉 Juushinki Pandora][26集全][国日双语中字][MP4][1080P][cc动漫]

-->


重神机潘多拉 

重神機パンドーラ (2018)


导演: 河森正治 / 佐藤英一

编剧: 根元岁三

主演: 前野智昭 / 东山奈央 / 花泽香菜 / 津田健次郎 / 内田雄马 / 更多...

类型: 剧情 / 动作 / 科幻 / 动画

官方网站: www.project-pandora.cn

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-03-28(中国大陆) / 2018-04-04(日本)

集数: 26

单集片长: 24分钟

又名: Juushinki Pandora


重神机潘多拉的剧情简介 · · · · · ·


  2031年,由于作为次世代能量装置而开发的“量子反应堆”的暴走事故,世界剧变。突然从地下蔓延的闪光,吞噬都市楼群、覆盖大地,最终,超越、融合了生物、机械、植物的未知特异进化生物“B.R.A.I”出现了。 

  7年后,翔龙重生为绝对防卫都市“新翔龙”。它以惊人的速度完成进化,并成为与陷人类于灭亡危机的B.R.A.I相对抗的人类最后的希望要塞。 

  被命运所引导而集合在新翔龙的雷昂、可依、坤灵、道格。将他们迎入防卫军的塞西尔、凯恩、杰、格伦。于是,赌上人类存亡而战的特殊部队“潘多拉”诞生了。 

  契约之时,希望被托付给了他们——#1楼
发帖时间:2018-03-29 22:04:17   |   回复数:14
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 720P


27 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 01 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.16K 630 次 7月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 02 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.95K 483 次 7月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 03 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.52K 392 次 6月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 04 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.67K 357 次 6月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 05 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.21K 315 次 6月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 06 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.30K 287 次 6月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 07 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.07K 182 次 5月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 08 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.75K 196 次 5月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 09 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.64K 266 次 5月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 10 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.35K 203 次 5月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 11 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.11K 168 次 5月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 12 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.86K 203 次 4月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 13 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.30K 182 次 4月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 14 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.16K 140 次 4月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 15 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 10.70K 168 次 4月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 16 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.75K 119 次 3月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 17 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.20K 112 次 3月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 18 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.82K 105 次 3月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 19 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.38K 84 次 3月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 20 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.67K 126 次 2月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 21 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.64K 91 次 2月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 22 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.42K 133 次 2月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 23 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.63K 119 次 2月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 24 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.59K 91 次 1月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 25 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.68K 147 次 1月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora - 26 END (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.03K 105 次 1月前

[Ohys-Raws] Juushinki Pandora (MX 1280x720 x264 AAC).torrent 0 金币 114.73K 91 次 1月前

7月前 #2楼
david19710102
超级版主

cc动漫

1080P简中  百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1QmWcwKxvDEPY6QuNDojI8g   密码: nujn


26 个附件 售价 大小 下载 时间

[c.c动漫][3月新番][重机神潘多拉][Juushinki Pandora][01][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.13K 6965 次 7月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][02][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.44K 5880 次 7月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][03][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.98K 4802 次 7月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][04][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.43K 3241 次 6月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][05][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 11.71K 3395 次 6月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][06][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.10K 2282 次 6月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][07][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.89K 2611 次 6月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][08][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.34K 2184 次 5月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][09][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.09K 1883 次 5月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][10][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.88K 1771 次 5月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][11][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.92K 1834 次 5月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][12][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.49K 1904 次 5月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][13][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.09K 1694 次 4月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][14][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.31K 1750 次 4月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][15][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.44K 1442 次 4月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][16][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.72K 1197 次 4月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][17][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.15K 1624 次 3月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][18][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 17.10K 1852 次 3月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][19][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.05K 1799 次 3月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][20][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.38K 1855 次 3月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][21][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.01K 1708 次 2月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][22][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.55K 1750 次 2月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][23][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.59K 1687 次 2月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][24][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.53K 1610 次 2月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][25][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.32K 1456 次 2月前

[c.c动漫][3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][26][GB][1080P][MP4][END][网盘].torrent 0 金币 16.10K 1589 次 1月前

7月前 #3楼
david19710102
超级版主

YMDR发布组

1080P国日双语简中 (默认国语)   网盘:http://pan.baidu.com/s/1aL--uGyca7BMzpjm_RoI-A      密码:qn1c


18 个附件 售价 大小 下载 时间

【YMDR发布组】[3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora _ 2018]「01」«进化的破坏者» [1080P][x265_MKV][国日双语简中][ViPHD][网盘](v2).torrent 0 金币 20.36K 2023 次 7月前

【YMDR发布组】[3月新番][重神机潘多拉][Juushinki Pandora _ 2018]「02」«开启魔盒之人» [1080P][x265_MKV][国日双语简中][ViPHD][网盘].torrent 0 金币 20.42K 2373 次 7月前

[YMDR发布组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora 2018]「03」[2038 新翔龙][1080P][HEVC_MKV][2Audio&GB][ViPHD](v2).torrent 0 金币 15.05K 1400 次 7月前

[YMDR发布组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora 2018][04][咆哮突破作战][1080P][HEVC][Chi][GB][MP4][ViPHD](国配).torrent 0 金币 14.62K 1148 次 6月前

[YMDR发布组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora 2018][04][咆哮突破作战][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD](日配).torrent 0 金币 14.64K 1666 次 6月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][05][空中敌袭][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MP4][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 22.24K 1421 次 6月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][06][哀与復仇之翼][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MP4][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.09K 1988 次 6月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][07][幻影熊猫][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 22.63K 1274 次 6月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][08][雨中暗杀][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 22.08K 1246 次 5月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][09][虎眼][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 14.93K 1344 次 5月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][10][红莲的追忆][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 14.95K 1386 次 5月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][11][吴龙博士][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.03K 994 次 5月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][12][红色死神][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.11K 819 次 4月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][13][混沌的呐喊][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 27.46K 1064 次 4月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][14][怨念之塔][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 27.36K 1008 次 4月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][15][黄金鬼神][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.85K 1180 次 4月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][16][变革者][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.77K 1211 次 4月前

[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][17][侍者的荣耀][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配).torrent 0 金币 15.84K 942 次 3月前

7月前 #4楼
david19710102
超级版主

青森小镇

1080P/810P+简繁中


7月前 #5楼
david19710102
超级版主
备用
7月前 #6楼
david19710102
超级版主
备用
7月前 #7楼
dragon33233
一派掌门
画风比较喜欢,谢谢分享。
7月前 #8楼
Jasongreat
一派掌门
这个画风,我也喜欢的,不过这是泄漏版本的
7月前 #9楼
911degrees
隐世仙人♂
非常感谢,谢谢分享
7月前 #10楼
Galaxy-Marshal
武林盟主
thank you very much
7月前 #11楼
xh80105
武林高手
QQ影音播放为什么只有声音没有画面?
7月前 #12楼
david19710102
超级版主
引用 xh80105:

QQ影音播放为什么只有声音没有画面?

不知道. 也不知道为什么还继续用QQ影音 这才让我最好奇的. 请用potplay

7月前 #13楼
chh2510
小有名气
斑竹,网盘复活一下,电脑硬盘空间不够了。。。
4月前 #14楼
david19710102
超级版主
1110
2天前 #15楼
游客组