david19710102
超级版主

[2018] [日本] [连载] [新番] [BT/网盘下载][DARLING in the FRANXX (含SP)][更新至21集][日语中字][MP4][1080P/810P/720P][雪飘工作室

-->
DARLING in the FRANXX 

ダーリン・イン・ザ・フランキス (2018)


导演: 锦织敦史

编剧: 林直孝 / 锦织敦史

类型: 科幻 / 动画

官方网站: http://darli-fra.jp/

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-01-13(日本)

集数: 24

单集片长: 24


ARLING in the FRANXX的剧情简介 · · · · · ·


  《DARLING in the FRANXX》(日语:ダーリン・イン・ザ・フランキス)是由TRIGGER和A-1 Pictures共同制作的日本原创机器人动画作品,于2017年7月在Anime Expo公布作品消息[2],预定2018年1月播出。 

  作品标题的“FRANXX”是有着少女外貌的巨大机械人,DARLING(亲爱的)就是“FRANXX”称呼驾驶员的用词。
#1楼
发帖时间:2018-01-13 16:17:06   |   回复数:19
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx 720P


21 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 01 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.73K 1932 次 5月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 02 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.51K 1337 次 5月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 03 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.57K 1358 次 4月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 04 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.02K 1197 次 4月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 05 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.99K 1043 次 4月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 06 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.29K 1176 次 4月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 07 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.88K 917 次 3月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 08 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.51K 987 次 3月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 09 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.75K 679 次 3月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 10 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.19K 826 次 3月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 11 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.69K 567 次 2月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 12 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.37K 630 次 2月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 13 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.46K 903 次 2月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 14 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.74K 658 次 2月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 15 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.95K 567 次 1月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 16 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.70K 490 次 1月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 17 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.13K 336 次 1月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 18 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.26K 336 次 1月前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 19 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.79K 238 次 24天前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 20 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.75K 133 次 10天前

[Ohys-Raws] Darling in the Franxx - 21 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.81K 259 次 3天前

5月前 #2楼
david19710102
超级版主

飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)

720P简中/繁中


18 个附件 售价 大小 下载 时间

[飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)][和达令上弗兰XX _ 情定弗兰克斯 _ DARLING in the FRANXX][01-12][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 17.65K 1061 次 2月前

[飛龍騎臉字幕組(G.I.A.N.T)][和達令上弗蘭XX _ 情定法蘭克斯 _ DARLING in the FRANXX][01-12][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 17.65K 329 次 2月前

[飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)][和达令上弗兰XX _ DARLING in the FRANXX][13][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 18.28K 1512 次 2月前

[飛龍騎臉字幕組(G.I.A.N.T)][和達令上弗蘭XX _ DARLING in the FRANXX][13][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 18.28K 686 次 2月前

[飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)][和达令上弗兰XX _ DARLING in the FRANXX][14][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 18.44K 1267 次 2月前

[飛龍騎臉字幕組(G.I.A.N.T)][和達令上弗蘭XX _ DARLING in the FRANXX][14][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 18.46K 532 次 2月前

[飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)][和达令上弗兰XX _ DARLING in the FRANXX][15][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 14.94K 1169 次 1月前

[飛龍騎臉字幕組(G.I.A.N.T)][和達令上弗蘭XX _ DARLING in the FRANXX][15][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 14.92K 553 次 1月前

[飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)][和达令上弗兰XX _ DARLING in the FRANXX][16][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 16.25K 420 次 1月前

[飛龍騎臉字幕組(G.I.A.N.T)][和達令上弗蘭XX _ DARLING in the FRANXX][16][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 16.25K 217 次 1月前

[飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)][和达令上弗兰XX _ DARLING in the FRANXX][17&18][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 18.02K 343 次 26天前

[飛龍騎臉字幕組(G.I.A.N.T)][和達令上弗蘭XX _ DARLING in the FRANXX][17&18][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 18.02K 175 次 25天前

[飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)][和达令上弗兰XX _ DARLING in the FRANXX][19][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 14.94K 441 次 23天前

[飛龍騎臉字幕組(G.I.A.N.T)][和達令上弗蘭XX _ DARLING in the FRANXX][19][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 14.94K 483 次 23天前

[飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)][和达令上弗兰XX _ DARLING in the FRANXX][20][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 17.60K 448 次 9天前

[飛龍騎臉字幕組(G.I.A.N.T)][和達令上弗蘭XX _ DARLING in the FRANXX][20][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 17.60K 406 次 9天前

[飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)][和达令上弗兰XX _ DARLING in the FRANXX][21][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 16.78K 161 次 1天前

[飛龍騎臉字幕組(G.I.A.N.T)][和達令上弗蘭XX _ DARLING in the FRANXX][21][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 16.78K 77 次 1天前

5月前 #3楼
david19710102
超级版主

飞龙骑脸字幕组(G.I.A.N.T)

1080P+简繁中


5月前 #4楼
david19710102
超级版主

iQIYI / c-a Raws搬运

1080P/810P简中 (含SP) *缺EP6种子  

2018年冬季 iQIYI 作品百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1bqL2bxl  密码:kzqt


22 个附件 售价 大小 下载 时间

DARLING in the FRANXX 01 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 32.91K 1330 次 5月前

DARLING in the FRANXX 02v2 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 32.15K 2247 次 5月前

DARLING in the FRANXX 03 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 34.30K 2464 次 4月前

DARLING in the FRANXX 06 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 32.13K 1645 次 4月前

DARLING in the FRANXX 04-05 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 33.00K 420 次 4月前

DARLING in the FRANXX 07 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 18.18K 1617 次 3月前

DARLING in the FRANXX 08 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 19.25K 1652 次 3月前

DARLING in the FRANXX 09 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 17.36K 1736 次 3月前

DARLING in the FRANXX 10 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 11.99K 2205 次 3月前

DARLING in the FRANXX 11 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 15.52K 1288 次 2月前

DARLING in the FRANXX 12 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 17.24K 1750 次 2月前

DARLING in the FRANXX 13 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 17.28K 1638 次 2月前

[搬运] DARLING in the FRANXX 14 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 22.17K 1652 次 2月前

[搬运] DARLING in the FRANXX 15 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 29.61K 1869 次 1月前

[搬运] DARLING in the FRANXX SP [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 38.77K 1960 次 1月前

[搬运] DARLING in the FRANXX 16 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 21.98K 938 次 1月前

[搬运] DARLING in the FRANXX 17 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 24.44K 2219 次 1月前

[搬运] DARLING in the FRANXX 18 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 27.17K 1771 次 1月前

[搬运] DARLING in the FRANXX 19 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 24.46K 1722 次 24天前

[搬运] DARLING in the FRANXX SP02 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 34.69K 616 次 17天前

[搬运] DARLING in the FRANXX 20 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 26.78K 1505 次 10天前

[搬运] DARLING in the FRANXX 21 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 26.55K 1869 次 3天前

5月前 #5楼
david19710102
超级版主

SweetSub&LoliHouse

1080P简繁中


21 个附件 售价 大小 下载 时间

[SweetSub&LoliHouse] DARLING in the FRANXX - 01v2 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封](日本动画国家队).torrent 0 金币 31.54K 2863 次 5月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 02 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 35.80K 2366 次 4月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 03 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 36.60K 2093 次 4月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 04 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 42.14K 2422 次 4月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 05v2 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 34.76K 1358 次 4月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 06 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 28.28K 2016 次 4月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 07 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 36.83K 1540 次 3月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 08 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 34.27K 1449 次 3月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 09 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 32.67K 1526 次 3月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 10 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 26.99K 1575 次 3月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 11 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 34.00K 966 次 2月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 12 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 37.95K 1554 次 2月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 13 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 28.55K 1204 次 2月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 14 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 32.25K 959 次 2月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 15 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 47.86K 875 次 1月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 16 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 32.03K 1015 次 1月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 17 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 32.99K 868 次 1月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 18 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 37.43K 644 次 1月前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 19 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 30.32K 560 次 23天前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 20 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 33.38K 350 次 9天前

[SweetSub&LoliHouse] 比翼之吻 _ DARLING in the FRANXX - 21 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁内封].torrent 0 金币 32.71K 119 次 15小时前

5月前 #6楼
david19710102
超级版主

极影字幕社

1080P简中


21 个附件 售价 大小 下载 时间

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 01 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 14.01K 7095 次 5月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 02 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 12.94K 7714 次 4月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 03 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 13.68K 6468 次 4月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 04 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 15.69K 5523 次 4月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 05 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 21.06K 5474 次 4月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 06 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 12.67K 5159 次 4月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 07 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 14.07K 4368 次 3月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 08 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 13.17K 3885 次 3月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 09 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 12.69K 3514 次 3月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 10 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 18.56K 3703 次 3月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 11 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 13.08K 3157 次 2月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 12 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 13.84K 3206 次 2月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 13 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 21.06K 2912 次 2月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 14 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 20.79K 2769 次 2月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 15 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 16.03K 2216 次 1月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 16 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 20.38K 2184 次 1月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 17 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 21.42K 1918 次 1月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 18 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 13.35K 1565 次 1月前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 19 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 19.42K 1246 次 23天前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 20 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 12.98K 1120 次 9天前

【极影字幕社】 ★ DARLING in the FRANXX 21 GB HEVC 1080P.torrent 0 金币 13.12K 784 次 2天前

5月前 #7楼
david19710102
超级版主

千夏字幕组

720P简中/繁中


33 个附件 售价 大小 下载 时间

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第01話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 18.17K 910 次 5月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第02話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 18.60K 679 次 4月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第01-02話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 16.26K 784 次 4月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第03_v2话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 14.70K 532 次 4月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第03話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 17.33K 308 次 4月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第04话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 17.90K 567 次 4月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第04話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 18.58K 343 次 4月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第05话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 14.02K 413 次 4月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第05話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 14.30K 259 次 4月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第06话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 15.03K 301 次 3月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第06話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 15.16K 238 次 3月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第07话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 16.48K 273 次 3月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第07話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 16.76K 231 次 3月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第08话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 16.09K 231 次 3月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第09话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 15.58K 182 次 2月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第08話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 16.55K 133 次 2月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第09話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 15.96K 140 次 2月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第10話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 25.92K 140 次 2月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第10话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 13.25K 182 次 2月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第11话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 15.77K 196 次 2月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第11話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 16.16K 126 次 2月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第12话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 17.26K 210 次 2月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第12話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 17.70K 175 次 2月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第13话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 14.29K 217 次 2月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第13話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 26.84K 98 次 1月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第14话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 13.94K 175 次 1月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第14話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 27.13K 98 次 1月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第15话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 19.60K 168 次 1月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第16话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 14.27K 77 次 1月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第15話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 19.79K 98 次 1月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第16話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][繁體](新人招募中).torrent 0 金币 14.61K 112 次 1月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第17话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 14.45K 91 次 1月前

【千夏UMA小隊】【DARLING in the FRANXX】[第18话][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][简体](新人招募中).torrent 0 金币 16.26K 49 次 14天前

5月前 #8楼
david19710102
超级版主

喵萌奶茶屋

1080P简中/繁中 


34 个附件 售价 大小 下载 时间

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[01][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 18.66K 1229 次 5月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[01][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 18.66K 728 次 5月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[02][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 19.85K 1351 次 4月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[02][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 19.87K 651 次 4月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[03][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 21.43K 553 次 4月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[03][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 21.43K 364 次 4月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[04][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 23.14K 700 次 4月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[04][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 23.14K 455 次 4月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[05][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 18.83K 728 次 4月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[05][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 18.86K 371 次 4月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[06][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 20.36K 238 次 3月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[06][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 20.36K 231 次 3月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[07][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 21.75K 280 次 3月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[07][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 21.75K 287 次 3月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[08][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 20.14K 287 次 3月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[08][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 20.15K 259 次 3月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[09][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 20.44K 287 次 3月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[09v2][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 20.48K 245 次 3月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[10][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 17.64K 399 次 3月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[10v2][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 17.63K 175 次 2月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[11][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 20.03K 210 次 2月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[11][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 20.05K 196 次 2月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[12][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 22.25K 287 次 2月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[12][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 22.27K 238 次 2月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[13][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 18.01K 119 次 1月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[13][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 18.02K 126 次 1月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[14][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 21.43K 98 次 1月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[14][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 21.43K 140 次 1月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[16][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 18.27K 84 次 1月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[16][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 18.27K 126 次 1月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[15][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 25.01K 91 次 1月前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[15][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 24.99K 112 次 1月前

【喵萌茶会字幕组】★1月新番【Darling in the FranXX】[17][1080P][MP4][简体].torrent 0 金币 19.05K 42 次 23天前

【喵萌茶會字幕組】★1月新番【Darling in the FranXX】[17][1080P][MP4][繁體].torrent 0 金币 19.05K 84 次 23天前

5月前 #9楼
david19710102
超级版主

鈴風字幕組&漫遊字幕組

1080P+简繁中


9 个附件 售价 大小 下载 时间

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[01-12][1080P][MKV][簡繁外掛].torrent 0 金币 44.41K 826 次 2月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[13][1080P][MKV][簡繁外掛].torrent 0 金币 26.32K 364 次 2月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[14][1080P][MKV][簡繁外掛].torrent 0 金币 25.92K 364 次 2月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[15][1080P][MKV][簡繁外掛].torrent 0 金币 37.52K 259 次 1月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[16][1080P][MKV][簡繁外掛].torrent 0 金币 14.54K 175 次 1月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[17][1080P][MKV][簡繁外掛].torrent 0 金币 14.99K 168 次 1月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[18][1080P][MKV][簡繁外掛].torrent 0 金币 16.86K 98 次 25天前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[19][1080P][MKV][簡繁外掛].torrent 0 金币 13.79K 98 次 19天前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[20][1080P][MKV][簡繁外掛].torrent 0 金币 15.59K 63 次 4天前

5月前 #10楼
david19710102
超级版主

鈴風字幕組&漫遊字幕組

720P简繁中


9 个附件 售价 大小 下载 时间

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[01-12][720P][MP4][簡繁內嵌].torrent 0 金币 35.54K 287 次 2月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[13][720P][MP4][簡繁內嵌].torrent 0 金币 19.27K 315 次 2月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[14][720P][MP4][簡繁內嵌].torrent 0 金币 19.56K 217 次 2月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[15][720P][MP4][簡繁內嵌].torrent 0 金币 15.64K 196 次 1月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[16][720P][MP4][簡繁內嵌].torrent 0 金币 19.78K 203 次 1月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[17][720P][MP4][簡繁內嵌].torrent 0 金币 20.52K 189 次 1月前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[18][720P][MP4][簡繁內嵌].torrent 0 金币 12.46K 168 次 26天前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[19][720P][MP4][簡繁內嵌].torrent 0 金币 19.45K 154 次 19天前

【鈴風字幕組&漫遊字幕組】【DARLING in the FRANXX_ダーリン・イン・ザ・フランキス】[20][720P][MP4][簡繁內嵌].torrent 0 金币 12.20K 63 次 5天前

5月前 #11楼
loki86
武林高手

时雨初空字幕组

720P简中/繁中


20 个附件 售价 大小 下载 时间

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 01-12 简体 MP4 720p 字幕修正版合集.torrent 0 金币 150.95K 532 次 2月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 01-12 繁體 MP4 720p 字幕修正版合集.torrent 0 金币 150.97K 224 次 2月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 13 简体 MP4 720p v2.torrent 0 金币 12.46K 259 次 2月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 13 繁體 MP4 720p v2.torrent 0 金币 12.46K 196 次 2月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 14 简体 MP4 720p.torrent 0 金币 12.33K 336 次 2月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 14 繁體 MP4 720p.torrent 0 金币 12.33K 308 次 2月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 15 简体 MP4 720p.torrent 0 金币 17.92K 399 次 1月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 15 繁體 MP4 720p.torrent 0 金币 17.94K 273 次 1月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 16 简体 MP4 720p v2.torrent 0 金币 12.89K 168 次 1月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 16 繁體 MP4 720p v2.torrent 0 金币 12.89K 119 次 1月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 17 简体 MP4 720p.torrent 0 金币 13.16K 322 次 1月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 17 繁體 MP4 720p.torrent 0 金币 13.16K 378 次 1月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 18 简体 MP4 720p(翻译招募).torrent 0 金币 14.75K 322 次 1月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 18 繁體 MP4 720p(翻譯招募).torrent 0 金币 14.75K 329 次 1月前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 19 简体 MP4 720p(翻译招募).torrent 0 金币 12.32K 182 次 23天前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 19 繁體 MP4 720p(翻譯招募).torrent 0 金币 12.32K 203 次 23天前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 20 简体 MP4 720p.torrent 0 金币 14.41K 147 次 9天前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 20 繁體 MP4 720p.torrent 0 金币 14.41K 147 次 9天前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 21 简体 MP4 720p.torrent 0 金币 14.17K 98 次 2天前

[時雨初空] DARLING in the FRANXX 21 繁體 MP4 720p.torrent 0 金币 14.15K 189 次 2天前

4月前 #12楼
武林高手

YMDR发布组

1080P简中   (含SP) 百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1YS-Mj736lIQBj8tzEBj5_Q   密码:vub


12 个附件 售价 大小 下载 时间

【YMDR发布组】[1月新番][比翼之吻][DARLING in the FRANXX _ 2018]「01-12 END上半期合集」[1080P][x265_MP4][日语简中][ViPHD](附NCED&「无损」OP主題曲&am 0 金币 22.70K 476 次 2月前

【YMDR发布组】[1月新番][比翼之吻][DARLING in the FRANXX _ 2018]「13」[这是被忘却的故事][1080P][HEVC_MP4][日语简中][ViPHD][度盘].torrent 0 金币 23.11K 546 次 2月前

[YMDR发布组][比翼之吻][DARLING in the FRANXX 2018]「14」[APE设施 病房][1080P][HEVC_MP4][GB][ViPHD].torrent 0 金币 22.90K 147 次 2月前

[YMDR搬运组[比翼之吻][DARLING in the FRANXX][2018][15][比翼鸟][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD].torrent 0 金币 22.62K 511 次 1月前

[YMDR搬运组][DARLING in the FRANXX 回放特别节目][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD].torrent 0 金币 22.80K 336 次 1月前

[YMDR搬运组][比翼之吻][DARLING in the FRANXX][2018][16][我们的每一天][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD].torrent 0 金币 23.22K 1211 次 1月前

[YMDR搬运组][比翼之吻][DARLING in the FRANXX][2018][17][乐园][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD].torrent 0 金币 22.99K 413 次 1月前

[YMDR搬运组][比翼之吻][DARLING in the FRANXX][2018][18][樱花盛开之时][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD].torrent 0 金币 23.30K 385 次 1月前

[YMDR搬运组][比翼之吻][DARLING in the FRANXX][2018][19][非人之物][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD].torrent 0 金币 23.04K 336 次 24天前

[YMDR搬运组][比翼之吻][DARLING in the FRANXX][SP][2018][回放特别节目「02」][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD].torrent 0 金币 22.97K 182 次 17天前

[YMDR搬运组][比翼之吻][DARLING in the FRANXX][2018][20][新世界][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD].torrent 0 金币 22.70K 476 次 10天前

[YMDR搬运组][比翼之吻][DARLING in the FRANXX][2018][21][为了最爱的你][1080P][HEVC][JAP][GB][MP4][ViPHD].torrent 0 金币 23.16K 483 次 3天前

4月前 #13楼
tutankhamun
小有名气
没想到在这里找到,支持一下~
4月前 #14楼
novly
武林高手
这部感觉还不错的机战
3月前 #15楼
哆啦H琳
江湖小虾
谢谢大佬资源
2月前 #16楼
herbertfan
小有名气
感谢分享,支持楼主
1月前 #17楼
游客组