david19710102
超级版主

[2018] [日本] [全集] [完结] [BT/网盘下载][霸穹 封神演义 Hakyuu Houshin Engi][24集全][日语中字][MP4][1080P/810P][cc/iQIYI

-->


霸穹 封神演义 

覇穹 封神演義 (2018)


导演: 相澤伽月

编剧: 高橋ナツコ

主演: 小野贤章 / 前野智昭 / 樱井孝宏 / 古川慎 / 中村悠一 / 更多...

类型: 动画

官方网站: tvhoushin-engi.com

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-01-12(日本)

集数: 23


霸穹 封神演义的剧情简介 · · · · · ·


距离现代三千多年以前的古代中国,殷王朝时代。

当时的皇帝·纣王,曾是文武双全的明君。

但,自从他将绝世美女·妲己迎为皇后以来,

曾经的明君,便变成了仿佛灵魂脱壳般的状态。

在拥有邪恶之心的仙女·妲己的法术下,纣王化作任人操纵的人偶。

妲己与其同伴支配王朝,鱼肉百姓,

过着极尽奢华的生活。

为了拯救这样的人间界,将邪恶的仙人、道士封印至神界的

“封神计划”开始实行。

而作为其实行者,被元始天尊选中的人,

是道士·太公望——。

累計発行部数2,200万部の大ヒット!藤崎竜『封神演義』待望の再アニメ化!!


 

 

 


#1楼
发帖时间:2018-01-13 00:47:10   |   回复数:11
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi 720P


25 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 01 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.08K 966 次 11月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 02 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.75K 567 次 10月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 03 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.44K 616 次 10月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 04 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.27K 490 次 10月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 05 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.88K 490 次 10月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 06 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.41K 567 次 9月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 07 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.22K 525 次 9月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 08 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.34K 490 次 9月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 09 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.32K 490 次 8月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 10 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.06K 357 次 8月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 11 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.15K 315 次 8月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 12 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.01K 385 次 8月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 13 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.54K 427 次 8月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 14 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.58K 434 次 7月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 14.5 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.35K 357 次 7月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 15 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.62K 385 次 7月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 16 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.80K 420 次 7月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 17 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.76K 252 次 6月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 18 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.09K 217 次 6月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 19 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.37K 168 次 6月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 20 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 17.67K 175 次 6月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 21 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 18.87K 196 次 5月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 22 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.39K 168 次 5月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi - 23 (MX 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.84K 161 次 5月前

[Ohys-Raws] Hakyuu Houshin Engi (MX 1280x720 x264 AAC).torrent 0 金币 109.30K 280 次 5月前

11月前 #2楼
david19710102
超级版主

cc动漫字幕组

1080P简中


24 个附件 售价 大小 下载 时间

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][01][GB][1080P][MP4].torrent 0 金币 13.17K 5495 次 11月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][02][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 12.88K 3437 次 10月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][03][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.78K 2457 次 10月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][04][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 11.77K 2534 次 10月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][05][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.52K 2345 次 10月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][07][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.31K 1631 次 9月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][08][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 13.08K 1540 次 9月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][09][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.09K 1456 次 8月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][10][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.54K 1491 次 8月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][11][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 16.34K 1386 次 8月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][12][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 17.47K 1302 次 8月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][13][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 14.33K 1540 次 8月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][14][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.30K 1575 次 7月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][14.5][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 16.83K 1316 次 7月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][15][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 17.92K 1141 次 7月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][16][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 16.38K 1288 次 7月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][17][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 16.05K 1169 次 6月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][18][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 16.36K 1127 次 6月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][19][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 19.46K 1078 次 6月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][20][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.07K 1008 次 6月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][21][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 16.72K 1099 次 5月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][22][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 16.78K 987 次 5月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][23][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 15.57K 1106 次 5月前

[c.c动漫][1月新番][霸穹 封神演义][Hakyuu Houshin Engi][24][GB][1080P][MP4][网盘].torrent 0 金币 29.75K 154 次 1月前

11月前 #3楼
david19710102
超级版主

iQIYI / c-a Raws搬运

810P简中 / 1080P简中

2018年冬季 iQIYI 作品百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1bqL2bxl  密码:kzqt

*@@"无言 缺14.  


23 个附件 售价 大小 下载 时间

霸穹 封神演义01 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 39.08K 1519 次 11月前

霸穹 封神演义02 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 38.51K 1078 次 10月前

霸穹 封神演义03 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 35.56K 1239 次 10月前

霸穹 封神演义04 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 35.00K 882 次 10月前

霸穹 封神演义05 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 41.50K 903 次 10月前

霸穹 封神演义06 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 30.74K 1701 次 9月前

霸穹 封神演义07 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 11.89K 994 次 9月前

霸穹 封神演义08 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 17.61K 917 次 9月前

霸穹 封神演义09 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 19.85K 994 次 8月前

霸穹 封神演义10 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 12.12K 637 次 8月前

霸穹 封神演义11 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 21.48K 672 次 8月前

霸穹 封神演义12 [iQIYI] (810P x264 AAC 简体中文字幕).torrent 0 金币 14.03K 707 次 8月前

[搬运] 霸穹 封神演义 13 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 25.61K 630 次 8月前

[搬运] 霸穹 封神演义 14.5 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 30.82K 427 次 7月前

[搬运] 霸穹 封神演义 15 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 32.70K 966 次 7月前

[搬运] 霸穹 封神演义 16 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 27.23K 581 次 7月前

[搬运] 霸穹 封神演义 17 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 27.87K 525 次 6月前

[搬运] 霸穹 封神演义 18 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 28.38K 385 次 6月前

[搬运] 霸穹 封神演义 19 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 35.16K 455 次 6月前

[搬运] 霸穹 封神演义 20 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 27.15K 378 次 6月前

[搬运] 霸穹 封神演义 21 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 30.06K 343 次 5月前

[搬运] 霸穹 封神演义 22 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 31.08K 399 次 5月前

[搬运] 霸穹 封神演义 23 [1080p][中文字幕].torrent 0 金币 27.27K 462 次 5月前

11月前 #4楼
david19710102
超级版主

诸神字幕组

1080P简繁日 / 720P简中


28 个附件 售价 大小 下载 时间

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][1-12][季度合集][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 24.12K 854 次 7月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][1-12][季度合集][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 24.98K 1043 次 7月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][13][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 26.52K 770 次 7月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][13][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 27.13K 812 次 7月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][14][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 27.96K 721 次 7月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][14][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 29.81K 791 次 7月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][14.5][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 34.04K 630 次 7月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][14.5][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 36.00K 840 次 7月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][15][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 34.82K 686 次 7月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][15][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 36.60K 609 次 7月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][16][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 26.01K 602 次 6月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][16][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 26.91K 714 次 6月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][17][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 28.16K 665 次 6月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][17][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 29.45K 714 次 6月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][18][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 28.26K 728 次 6月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][18][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 29.49K 623 次 6月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][19][简日双语字幕][720P][MP4]v2.torrent 0 金币 36.97K 539 次 6月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][19][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV]v2.torrent 0 金币 37.85K 539 次 6月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][20][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 28.86K 539 次 6月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][20][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV]v2.torrent 0 金币 29.12K 539 次 6月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][21][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 30.95K 532 次 5月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][21][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 31.02K 476 次 5月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][22][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 34.02K 469 次 5月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][22][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 38.63K 581 次 5月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][23 END][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 31.13K 476 次 5月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][23 END][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 31.66K 511 次 5月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][01-23 Fin][简日双语字幕][720P][MP4].torrent 0 金币 25.16K 651 次 4月前

[诸神字幕组][霸穹·封神演义][Hakyuu Houshin Engi][01-23 Fin][简繁日语字幕][1080P][HEVC MKV].torrent 0 金币 26.25K 728 次 4月前

11月前 #5楼
david19710102
超级版主

BBA字幕组

720P简中/繁中


34 个附件 售价 大小 下载 时间

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[01][GB][1280x720][MP4].torrent 0 金币 18.27K 413 次 10月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[01][BIG5][1280x720][MP4].torrent 0 金币 18.25K 616 次 10月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[02][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 18.15K 497 次 10月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[02][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 18.15K 686 次 10月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[03][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.65K 455 次 10月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[03][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.65K 574 次 10月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[04][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.00K 385 次 10月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[04][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 15.99K 525 次 10月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[05][GB][1280x720][MP4].torrent 0 金币 17.98K 343 次 9月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[05][BIG5][1280x720][MP4].torrent 0 金币 17.98K 553 次 9月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[06][GB][1280x720][MP4].torrent 0 金币 14.97K 469 次 9月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[06][BIG5][1280x720][MP4].torrent 0 金币 14.95K 483 次 9月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[07][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 18.21K 441 次 9月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[07][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 18.19K 476 次 9月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[08][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.12K 413 次 8月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[08][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.10K 658 次 8月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[09][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.61K 336 次 8月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[09][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.61K 385 次 8月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[10][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 17.68K 392 次 8月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[10][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 17.68K 441 次 8月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[11][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 18.85K 315 次 8月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[11][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 18.86K 392 次 8月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[12][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 12.21K 252 次 7月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[12][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 12.21K 308 次 7月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[13][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 15.73K 280 次 7月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[13][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 15.73K 301 次 7月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[14][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.51K 322 次 7月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[14][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.49K 420 次 7月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[15][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 20.16K 315 次 7月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[15][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 20.14K 315 次 7月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[16][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 14.93K 203 次 6月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[16][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 14.93K 287 次 6月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[17][GB][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.47K 175 次 6月前

【BBA字幕组】【霸穹 封神演义】[17][BIG5][1280x720][MP4]招募中.torrent 0 金币 16.45K 315 次 6月前

11月前 #6楼
david19710102
超级版主
备用
11月前 #7楼
Jayrain
武林高手
这个是重置版吗 和以前那个有什么区别
11月前 #8楼
Galaxy-Marshal
武林盟主
thank you very much
10月前 #9楼
samakiller
无名小卒
dddddddddd
9月前 #10楼
david19710102
超级版主
1102
1月前 #11楼
游客组