david19710102
超级版主

[2018] [日本] [连载] [新番] [BT下载][刀使之巫女 Toji no Miko][更新至23集][日语中字][MP4][720P][茉語星夢&風之聖殿字幕組]

-->


刀使之巫女 

刀使ノ巫女 (2018)


导演: 柿本广大

编剧: 高桥龙也

主演: 本渡枫 / 大西沙织 / 和气杏未 / 木野日菜 / 松田利冴 / 更多...

类型: 剧情 / 动画

官方网站: http://tojinomiko.jp/

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-01-05(日本)

集数: 24

单集片长: 24分钟

又名: Toji no Miko / 刀使巫女


刀使之巫女的剧情简介 · · · · · ·


 将自古以来威胁人世的异形存在·荒魂,以御刀祓除的神薙之巫女。 

 以制服佩刀为主要装束的她们,被称作“刀使”。 

 正式名称则是隶属警察组织的特别祭祀机动队。 

 她们在身为得到佩刀许可的超法规国家公务员的同时, 

 还是在位于全国五处的中高一贯制训练学校就读的女学生。 

 平常过着普通校园生活的她们,一旦身负职务, 

 便会手持御刀,发挥种种超常之力,为守护人们而战。 

 这年春天。 

 自全国五校遴选出来的刀使们齐聚一堂,切磋各自技术的常例大赛将要举办。 

 以大赛为目标的众多刀使们为此而勤于修炼,而在她们之中,有一位怀着尤其强烈的心情磨炼个人技术的少女。 

 她所举起的御刀之刃,面向的前方是——。 

 

  

#1楼
发帖时间:2018-01-06 14:38:54   |   回复数:9
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Toji no Miko 720P


23 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 01 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.02K 357 次 5月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 02 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.55K 287 次 5月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 03 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.75K 231 次 5月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 04 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.04K 231 次 4月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 05 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.09K 175 次 4月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 06 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.33K 245 次 4月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 07 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.00K 182 次 4月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 08 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.01K 154 次 3月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 09 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.14K 161 次 3月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 10 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.67K 161 次 3月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 11 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.66K 119 次 3月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 12 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.78K 140 次 2月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 13 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.32K 140 次 2月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 14 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 20.48K 98 次 1月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 15 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.79K 98 次 1月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 16 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.16K 112 次 1月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 17 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 19.72K 112 次 1月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 18 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.31K 84 次 1月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 19 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.50K 98 次 1月前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 20 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.65K 63 次 25天前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 21 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.29K 42 次 18天前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 22 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.65K 14 次 11天前

[Ohys-Raws] Toji no Miko - 23 (AT-X 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.21K 14 次 4天前

5月前 #2楼
david19710102
超级版主

茉語星夢&風之聖殿字幕組

720P简中/繁中


28 个附件 售价 大小 下载 时间

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][01+CM02][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 18.17K 1999 次 5月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][01+CM02][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 18.17K 1372 次 5月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 Toji_no_Miko][02][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 14.43K 1246 次 5月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 Toji_no_Miko][02][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 14.45K 1078 次 5月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][03][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 14.61K 1015 次 5月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][03][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 14.61K 840 次 5月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][04][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 15.97K 987 次 4月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][04][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 15.96K 882 次 4月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][05][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 19.99K 987 次 4月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][05][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 20.00K 854 次 4月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][06][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 21.56K 952 次 4月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][06][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 21.57K 791 次 4月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][07][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 15.04K 854 次 4月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][07][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 15.04K 700 次 4月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][08][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 14.47K 819 次 3月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][08][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 14.49K 658 次 3月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][09][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 14.53K 630 次 3月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][09][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 14.55K 546 次 3月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][10][简体][720P][MP4].torrent 0 金币 14.18K 763 次 3月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][10][繁體][720P][MP4].torrent 0 金币 14.18K 567 次 3月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][11][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 20.29K 742 次 3月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][11][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 20.33K 679 次 3月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][12][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 18.86K 700 次 2月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][12][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 18.87K 861 次 2月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][13-15][简体][720P][MP4](附设定解说_内详).torrent 0 金币 22.13K 119 次 29天前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][13-15][繁體][720P][MP4](附設定解說_內詳).torrent 0 金币 22.13K 91 次 29天前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][16-20][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 19.84K 49 次 2天前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][16-20][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 19.85K 28 次 2天前

5月前 #3楼
david19710102
超级版主

茉語星夢&風之聖殿字幕組

1080P+简繁中


14 个附件 售价 大小 下载 时间

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 01 [WebRip 1920x1080 HEVC-yuv420p10 AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torr 0 金币 36.17K 882 次 5月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 02 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 28.52K 560 次 5月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 03 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 28.87K 462 次 5月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 04 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕].torrent 0 金币 31.22K 406 次 4月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 05 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 42.17K 364 次 4月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 06 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 13.65K 322 次 4月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 07 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 16.81K 273 次 4月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 08 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 16.30K 301 次 3月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 09 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 16.67K 273 次 3月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 10 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 30.54K 231 次 3月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 11 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 13.00K 231 次 3月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 12 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 41.48K 259 次 2月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 13-15 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torre 0 金币 24.01K 56 次 29天前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 16-20 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torre 0 金币 41.00K 14 次 2天前

5月前 #4楼
david19710102
超级版主

漫猫字幕组&爱恋字幕社

720P简中/繁中


1 个附件 售价 大小 下载 时间

[漫猫字幕组&爱恋字幕社]★1月新番[刀使巫女][01-12][720P][简体][MP4].torrent 0 金币 85.39K 266 次 2月前

5月前 #5楼
david19710102
超级版主

樱都字幕组

720P简中


5月前 #6楼
david19710102
超级版主

FPE网路资源

1080P+简中  *自第13话起更


5月前 #7楼
david19710102
超级版主

Sashihara&Sakura

720P繁中  *自第13话起更


1月前 #8楼
david19710102
超级版主

DiliDili 网路资源

百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1eStUXhw   更新至17

1月前 #9楼
david19710102
超级版主
0618
2天前 #10楼
游客组