david19710102
超级版主

[2018] [日本] [连载] [新番] [BT下载][刀使之巫女 Toji no Miko][更新至13集][日语中字][MP4][720P][茉語星夢&風之聖殿字幕組]

-->


刀使之巫女 

刀使ノ巫女 (2018)


导演: 柿本广大

编剧: 高桥龙也

主演: 本渡枫 / 大西沙织 / 和气杏未 / 木野日菜 / 松田利冴 / 更多...

类型: 剧情 / 动画

官方网站: http://tojinomiko.jp/

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-01-05(日本)

集数: 24

单集片长: 24分钟

又名: Toji no Miko / 刀使巫女


刀使之巫女的剧情简介 · · · · · ·


 将自古以来威胁人世的异形存在·荒魂,以御刀祓除的神薙之巫女。 

 以制服佩刀为主要装束的她们,被称作“刀使”。 

 正式名称则是隶属警察组织的特别祭祀机动队。 

 她们在身为得到佩刀许可的超法规国家公务员的同时, 

 还是在位于全国五处的中高一贯制训练学校就读的女学生。 

 平常过着普通校园生活的她们,一旦身负职务, 

 便会手持御刀,发挥种种超常之力,为守护人们而战。 

 这年春天。 

 自全国五校遴选出来的刀使们齐聚一堂,切磋各自技术的常例大赛将要举办。 

 以大赛为目标的众多刀使们为此而勤于修炼,而在她们之中,有一位怀着尤其强烈的心情磨炼个人技术的少女。 

 她所举起的御刀之刃,面向的前方是——。 

 

  

#1楼
发帖时间:2018-01-06 14:38:54   |   回复数:7
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Toji no Miko 720P


3月前 #2楼
david19710102
超级版主

茉語星夢&風之聖殿字幕組

720P简中/繁中


24 个附件 售价 大小 下载 时间

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][01+CM02][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 18.17K 1915 次 3月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][01+CM02][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 18.17K 1267 次 3月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 Toji_no_Miko][02][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 14.43K 1190 次 3月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 Toji_no_Miko][02][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 14.45K 1001 次 3月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][03][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 14.61K 980 次 3月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][03][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 14.61K 770 次 3月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][04][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 15.97K 952 次 2月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][04][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 15.96K 798 次 2月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][05][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 19.99K 952 次 2月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][05][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 20.00K 784 次 2月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][06][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 21.56K 910 次 2月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][06][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 21.57K 714 次 2月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][07][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 15.04K 812 次 2月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][07][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 15.04K 623 次 2月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][08][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 14.47K 770 次 1月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][08][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 14.49K 588 次 1月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][09][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 14.53K 588 次 1月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][09][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 14.55K 476 次 1月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][10][简体][720P][MP4].torrent 0 金币 14.18K 714 次 1月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][10][繁體][720P][MP4].torrent 0 金币 14.18K 490 次 1月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][11][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 20.29K 693 次 1月前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][11][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 20.33K 588 次 1月前

【茉语星梦&风之圣殿字幕组】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][12][简体][720P][MP4](附设定解说).torrent 0 金币 18.86K 609 次 28天前

【茉語星夢&風之聖殿字幕組】★01月新番[刀使巫女 _ Toji_no_Miko][12][繁體][720P][MP4](附設定解說).torrent 0 金币 18.87K 679 次 28天前

3月前 #3楼
david19710102
超级版主

茉語星夢&風之聖殿字幕組

1080P+简繁中


12 个附件 售价 大小 下载 时间

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 01 [WebRip 1920x1080 HEVC-yuv420p10 AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torr 0 金币 36.17K 756 次 3月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 02 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 28.52K 462 次 3月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 03 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 28.87K 364 次 3月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 04 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕].torrent 0 金币 31.22K 301 次 2月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 05 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 42.17K 273 次 2月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 06 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 13.65K 238 次 2月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 07 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 16.81K 161 次 2月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 08 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 16.30K 224 次 1月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 09 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 16.67K 203 次 1月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 10 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 30.54K 154 次 1月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 11 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 13.00K 154 次 1月前

[茉语星梦&风之圣殿&LoliHouse] 刀使的巫女 _ 刀使巫女 _ Toji no Miko - 12 [WebRip 1920x1080 HEVC-10bit AAC][简繁外挂字幕][附设定解说].torrent 0 金币 41.48K 175 次 28天前

3月前 #4楼
david19710102
超级版主

漫猫字幕组&爱恋字幕社

720P简中/繁中


1 个附件 售价 大小 下载 时间

[漫猫字幕组&爱恋字幕社]★1月新番[刀使巫女][01-12][720P][简体][MP4].torrent 0 金币 85.39K 112 次 6天前

3月前 #5楼
david19710102
超级版主

樱都字幕组

720P简中


2 个附件 售价 大小 下载 时间

[桜都字幕组][刀使巫女_Toji no Miko][01-12][GB][720P].zip 0 金币 161.97K 7 次 5天前

[桜都字幕组][刀使巫女_Toji no Miko][13][GB][720P].torrent 0 金币 14.13K 308 次 5天前

3月前 #6楼
david19710102
超级版主

DiliDili 网路资源

百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1eStUXhw   更新至13

3月前 #7楼
david19710102
超级版主
K
5天前 #8楼
游客组