david19710102
超级版主

[2017] [日本] [连载] [新番] [BT/网盘下载][游戏王VRAINS/Yu-Gi-Oh! VRAINS][更新至34集][日语简繁][MP4][720P][[VRAINSTORM]

-->


游戏王VRAINS 

遊☆戯☆王VRAINS (2017)


导演: 细田雅弘

编剧: 吉田伸

主演: 石毛翔弥 / 櫻井孝宏 / 木村 昴 / 武内駿輔 / 濱野大輝 / 更多...

官方网站: www.tv-tokyo.co.jp/anime/yugioh-vrains/

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2017-05

单集片长: 23分钟

又名: 遊☆戯☆王 シリーズ 第6弾


游戏王VRAINS的剧情简介 · · · · · ·

  故事的舞台是互联网系统发达的都市「DEN CITY」。 

  在那里有经由巨型企业「SOL技术社」通过高度的网络技术构筑而成的被称为「LINK VRAINS」的VR空间。人们都在那个VR空间中为体验到全新的决斗而狂热。可是在「LINK VRAINS」中却出现了利用决斗来进行黑客行为的谜之黑客集团「海诺因骑士团」。而他们的目标是将存在于互联网的某处的“AI们的世界=电子界”毁灭。 

  然而在世界受到这样的威胁时,有一名决斗者站了出来。而他的名字正是「Playmaker」。 

  在那场传奇的战斗中,「Playmaker」使用压倒性的决斗将「海诺因骑士团」打倒,成功捕获了「SOL技术社」和「海诺因骑士团」都想要得手的迷之AI程序。一度拯救了世界,然后却突然消声匿迹了,而他的名字就在互联网的世界中一瞬间变得声名远播,成为了传说。 

  而现在,作为「Playmaker」的正体的某位高中生藤木游作,为了寻找过去发生的某件事件的真相,对再次在「VRAINS」出现的「海诺因骑士团」展开了追击...... 以此为契机,命运的齿轮就此转动…… 

  迷之AI的真身,「海诺因骑士团」盯上「Link Vrains」的目的,以及隐藏在游作过去的真相到底是——— 

  所有的答案,都在「Link Vrains」中


系列作品导航:http://www.btbtt.co/thread-index-fid-981-tid-4282992.htm

这部就不放片源了...估计是上百话的一部动漫.就酱子.

#1楼
发帖时间:2017-05-11 06:14:38   |   回复数:7
david19710102
超级版主

TW网路资源

百度网盘

01-07  http://pan.baidu.com/s/1nvDMjlJ  密碼:7jy2

08-17  http://pan.baidu.com/s/1eSlDbCu  密碼:az84

18-32  http://pan.baidu.com/s/1skVfJx7  密碼5jz0

33-34  https://pan.baidu.com/s/1slhwWFF  密碼:zpds

8月前 #2楼
david19710102
超级版主

VRAINSTORM

720P简中


33 个附件 售价 大小 下载 时间

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][001][GB_JP][720P][MP4][诚招翻译校对].torrent 0 金币 13.17K 2471 次 8月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][002][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.93K 1799 次 8月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][003][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 23.04K 1162 次 7月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][004][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.83K 1729 次 7月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][005][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.42K 1134 次 7月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][006][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.19K 966 次 7月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][007][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.89K 735 次 6月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][008][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.08K 693 次 6月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][009][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 17.37K 714 次 6月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][010][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.33K 770 次 6月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][011][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.53K 679 次 5月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][012][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.12K 756 次 5月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][013][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.52K 728 次 5月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][014][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.80K 658 次 5月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][015][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.95K 672 次 4月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][016][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.20K 595 次 4月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][017][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.36K 532 次 4月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][018][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.02K 448 次 4月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][019][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.06K 581 次 3月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][020_V2][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.90K 581 次 3月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][021][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.91K 427 次 3月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][022][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.52K 441 次 3月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][023][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.28K 504 次 3月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][024][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.78K 441 次 2月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][025][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.03K 413 次 2月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][026][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.89K 413 次 2月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][027][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.98K 406 次 2月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][028][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.69K 385 次 1月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][029][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.49K 385 次 1月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][030][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 25.03K 553 次 1月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][031][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 26.19K 315 次 1月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][032][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 18.18K 336 次 25天前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][033][GB_JP][720P][MP4][下周停播].torrent 0 金币 14.60K 322 次 18天前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][034][GB_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.63K 259 次 4天前

8月前 #3楼
david19710102
超级版主

VRAINSTORM

720P繁中


34 个附件 售价 大小 下载 时间

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][001][BIG5_JP][720P][MP4][誠招翻譯校對].torrent 0 金币 13.15K 1057 次 8月前

[VRAINSTORM][游戏王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][002][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.92K 742 次 8月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][003][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 23.07K 707 次 7月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][004][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.83K 728 次 7月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][005][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.40K 728 次 7月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][006][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.19K 588 次 7月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][007][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.89K 665 次 6月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][008][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.09K 539 次 6月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][009][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 17.35K 651 次 6月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][010][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.31K 602 次 6月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][011][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.54K 469 次 5月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][012][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.14K 623 次 5月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][013][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.50K 532 次 5月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][014][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.78K 448 次 5月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][015][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.95K 651 次 4月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][016][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.20K 546 次 4月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][017][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.35K 553 次 4月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][018][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.02K 427 次 4月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][019][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.06K 560 次 3月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][020][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.88K 602 次 3月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][021][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 20.90K 266 次 3月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][022][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 14.52K 343 次 3月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][023][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.28K 315 次 3月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][024][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.79K 329 次 2月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][025][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.03K 315 次 2月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][026][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 13.90K 280 次 2月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][027][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 22.00K 231 次 2月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][028][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 21.69K 189 次 1月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][029][BIG5_JP][720P][MP4](繁體12月啟暫緩發佈).torrent 0 金币 22.49K 203 次 1月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][030][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 25.04K 154 次 1月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][031][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 26.20K 217 次 1月前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][032][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 18.19K 168 次 25天前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][033][BIG5_JP][720P][MP4][下週停播].torrent 0 金币 14.62K 154 次 18天前

[VRAINSTORM][遊戲王! VRAINS][Yu-Gi-Oh! VRAINS][034][BIG5_JP][720P][MP4].torrent 0 金币 15.63K 98 次 4天前

8月前 #4楼
david19710102
超级版主
备用
8月前 #5楼
david19710102
超级版主
备用
8月前 #6楼
cq191495490
武林盟主
这个支持一下              
8月前 #7楼
david19710102
超级版主
N
4天前 #8楼
游客组